HEMŞİRELİK
Program Yeterlilikleri
Program Ulusal Yeterlilikleri
 1. Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgi ve beceriye sahiptir.
 2. Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri bilir.
 3. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
 4. Birey, aile ve toplumla etkili iletişim kurar.
 5. Hemşirelik uygulamalarını bilimsel temellere dayandırır.
 6. Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
 7. Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır.
 8. Öğrenme-öğretme sürecini hemşirelik uygulamalarında kullanır.
 9. Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve liderlik becerilerini kullanır.
 10. Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde topluma katkı sağlayacak araştırma ve projelerde yer alır.
 11. Toplumsal ve sosyal etkinliklerde yer alır.
 12. Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır.
 13. Hemşirelik uygulamalarında, insan haklarına saygılı ve hoşgörülü davranır
 14. Hemşirelik uygulamalarında kültürel özellikleri dikkate alır.
Adres : Köşk Mah. Kutadgu Bilig Sok. Eski Fakülte İçi Kümeevler No:63 Melikgazi/KAYSERİ Posta Kodu: 38260
Telefon : 0352 437 92 82
Faks : 0352 437 92 81
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66
E-Posta : sbferciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu