Değerler ve Hedefler
DEĞERLER
 • Atatürk İlkeleri 
 • Fırsat eşitliği 
 • İfade özgürlüğü 
 • Hukukun üstünlüğü İnsan hakları 
 • Toplumsal değerler 
 • Bilimsel etik kurallar 
 • Yaratıcı düşünce 
 • Yaşam boyu öğrenme 
 • Üretilen bilgi ve hizmette kalite 
HEDEFLER
 • Mesleğinin rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgiyi sağlayacak,
 • Edindiği kuramsal bilgiyi mesleki uygulamalarına yansıtabilecek,
 • Sağlık ve sosyal alanlarda tüm paydaşlarla ekip çalışması yapabilecek,
 • Birey, aile, grup ve toplumun sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişim ve değişimlere duyarlı olabilecek, bunları verdiği hizmete yansıtabilecek,
 • Sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda gereksinimlerini saptayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli hizmeti planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirebilecek,
 • Meslek eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurabilecek,
 • Eğitimi boyunca edinmiş olduğu mesleki bilgilerini, ülkemiz kamu ve özel kuruluşlarının özellikle sağlık birimlerinde ve diğer alanlarda uygulama bazında gerçekleştirme becerisine sahip olacak,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyecek, eleştirel düşünebilecek nitelikte profesyonel hemşire ve diyetisyen yetiştirmektir.
 
Adres : Erciyes University Health Sciences Faculty Central Campus / 38039 Melikgazi - KAYSERİ
Telefon : 0352 437 92 82
Faks : 0352 437 92 81
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66
E-Posta : sbferciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu