Hedefimiz Öğrencilerimize bilgi ve beceri kazandırmanın yanında onların ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, yenilikçi rekabetçi ve girişimci bireyler olarak gelişmelerini sağlamaktır.


- Kuruluşu  ve  Tarihçesi

Fakültemiz,28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30 uncu maddesine göre Atatürk Sağlık Yüksekokulunun kapatılması ile  ilgili Bakanlar Kurulu’nun 05.02. 2010 tarih ve 2010/131  sayılı  kararının Resmi Gazetenin  04.03.2010 tarih ve  27511 sayısında  yayınlanması  ile   kurulmuştur.

 - Vizyonumuz ve Misyonumuz

Dalında temel bilgi ve becerilerle donatılmış, uyum ve grup halinde çalışabilme özellikleri kazanmış,  analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş bireyler yetiştirmektir.

 
 
   

 

Copyright © 2013 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.