Araştırmalar

TÜBİTAK PROJELERİ

Proje Adı:  Farelerde Klebsiella pneumoniae ile Deneysel Olarak Oluşturulan Yüzeyel İnsizyonel Cerrahi Alan Enfeksiyonları Üzerine Bdellovibrio bacteriovorus İçerikli Pansuman Uygulamasının Etkisi

Yürütücü: Doç. Dr. Özlem CEYHAN

Araştırmacılar: Arş. Gör. Gülseren Maraş, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Türe Yüce, Dr. Öğretim Üyesi Pınar Sağıroğlu, Prof. Dr. Yeliz Yıldırım


Proje Adı: Kompresyon Çorabının Huzursuz Bacak Sendromu Olan Gebelerin Yakınmaları, İyilik Hali ve Uyku Kalitesine Etkisi

Yürütücü: Arş. Gör. Dr. Özlem KAPLAN

Danışman: Prof. Dr. Mürüvvet BAŞER

Araştırmacı: Prof. Dr. Mahmut Tuncay Özgün


Proje Adı: The Potential Use of Health Services and Their Usage by Female Turkish Immigrants and Their Children Living in Germany

Yürütücü: Doç. Dr. Yağmur Sezer Efe

Araştırmacı: Prof. Dr. Katja Makowsky


Proje adı: Sürdürülebilir Beslenmenin Toplumda Yaygınlaştırılması için Diyetisyen Adaylarına Yönelik Durum Tespiti ve Eğitim Planı Geliştirilmesi

Yürütücü: Dr. Öğretim Üyesi Neslihan ÖNER

Araştırmacılar: Doç. Dr. Arda BORLU, Doç. Dr. Hasan DURMUŞ, Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ, Dr. Öğretim Üyesi Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, Arş. Gör. Yağmur YAŞAR FIRAT, Arş. Gör. Elif KOCAAĞALAR AKİNCE


Proje adı: Hemodiyaliz Tedavisi Alan Bireylere Uygulanan Aromaterapi Masajının Huzursuz Bacak Sendromu Şiddeti, Gündüz Uykululuk Ve Uyku Kalitesine Etkisi

Yürütücü: Arş. Gör. Ayser DÖNER

Danışman: Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Prof. Dr. İsmail KOÇYİĞİT


Proje adı: Transteoretik. Model Temelli Kardiyak Rehabilitasyon Eğitiminin Kalp Yetmezliği Hastalarında Özbakım, Yaşam Kalitesi ve Öz Yeterliliğe Etkisi

Yürütücü: Doktora Öğrencisi  Hakan ÇELİK

Danışman: Doç. Dr. Betül ÖZEN


Proje adı: Huzursuz Bacak Sendromu Olan Gebelerde Kinezyo Bantlama ve Manuel Lenf Drenajının Sendrom Şiddeti, Uyku Kalitesi ve Psikolojik İyi Oluşluğa Etkisi

Yürütücü: Prof. Dr. Mürüvvet Başer

Araştırmacılar: Arş. Gör. Dr. Özlem Kaplan (ERÜ SBF), Öğr. Gör. Dr. Hanife Abakay (Kayseri Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özdemir (ERÜ Tıp Fak.), Dr. Öğr. Üyesi Ali Kaplan (Kayseri Üniversitesi)


Proje adı:Yüksek Proteinli Diyetin Endoplazmik Retikulum Stresi Üzerine Etkisi

Yürütücü: Arş. Gör. Aslı Onur Canaydın

Araştırmacılar: Arş. Gör. Dr. Yağmur Yaşar Fırat (ERÜ SBF) , Öğr. Gör. Dr. Ayça Kara (ERÜ GEN KÖK Genom ve Kök Hücre Merkezi)

Danışman: Prof. Dr. Habibe Şahin


Proje adı: Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Meme Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonunun Ağrı, Lenfödem, Üst Ekstremite Fonksiyonları ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Yürütücü:  Arş. Gör. Seda Akutay

Araştırmacılar: Prof. Dr. Alper Celal Akcan, Öğr. Gör. Dr. Hasan Kara, Uzm. Fzt. Hasan Bülbül 

Danışman: Doç. Dr. Özlem Ceyhan