Tarihçe

Fakültemiz, 28.03.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2809 sayılı kanunun ek 30 uncu maddesi ve Bakanlar Kurulu nun 05.02. 2010 tarih ve 2010/131 sayılı kararının Resmi Gazetenin 04.03.2010 tarih ve 27511 sayısında yayınlanması ve Atatürk Sağlık Yüksekokulu’nun kapatılması ile kurulmuştur. Fakültemiz Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Hemşirelik, Konuşma ve Dil Terapisi ve Odyoloji olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne bağlı olarak 2001–2002 Eğitim–Öğretim yılında Hemşirelik Anabilim Dalında, 2004–2005 Eğitim–Öğretim yılında da Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitim programı başlatılmıştır. Fakültemizin ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından bu programlar yürütülmektedir.

Hemşirelik Bölümünde doktora eğitim programı, 2005–2006 Eğitim–Öğretim yılında başlamıştır. Hemşirelik Anabilim Dalı; İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve Hemşirelik Esasları Hemşireliği doktora programı olarak öğrenci yetiştirmektedir.