ODYOLOJİ

(Bölüm Hakkında)

ODYOLOJİ

ODYOLOJİ Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 24/11/2016 tarihi ve 75850160-101.03.01-74328 sayılı yazısına istinaden Odyoloji Bölümü açılmıştır.