TÜBİTAK 2209-A Başarısı
TÜBİTAK 2209-A Başarısı

TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Projeleri Destekleme programı kapsamında

Fakültemiz Hemşirelik Bölümünden;

 • Kaçışta Öğren: Hemşirelik Öğrencilerinde Kaçış Odası Deneyiminin Problem Çözme Ve Profesyonel Davranış Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
 • Kanser Tedavisi Alan Çocukların Deneyimledikleri Semptomların, Öz Yeterlilik Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarda Hastalığa Yönelik Tutumunun, Uyku Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Karar Verme Ve 21. Yüzyıl Becerileri Arasındaki İlişki
 • Cerrahi Klinikte Uygulamaya Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımına İlişkin Algılanan Yetkinlik Düzeyleri Ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi

isimli 5 proje ile Beslenme ve Diyetetik Bölümünden;

 • Kavun Çekirdeği Tozu İle Yapılan Kurabiyenin İştaha Etkisi
 • Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerde Freshman-15 Fenomeni: Erciyes Üniversitesi Örneği
 • Kayseri'De Çerkes Mutfağının Korunması: Kültürel Miras Ve Sürdürülebilirlik
 • Mobil Uygulama Desteğinin Ekolojik Ayak İzi Farkındalığı Ve Dijital Sağlıklı Beslenme Okuryazarlığı Üzerine Etkisi
 • Ultra İşlenmiş Besin Tüketimi Ve Sürdürülebilir Beslenmeye Yönelik Davranışlar Arasında Uyum Var Mı?
 • Sağlıklı Ve Popüler Diyetler Besin Güvencesizliği Açısından Değerlendirildiğinde Türk Toplumu İçin Sürdürülebilir Midir?
 • Peynir Altı Suyu Tozu İlave Edilmiş Ekmeğin Postprandiyal Kan Şekerine Etkisi
 • Üniversite Yemekhanesinde Verilen Gıda Atığı Azaltmaya Yönelik Uyaranların Yemekhanedeki Gıda Atığı Miktarına Etkisi Ve Etkinin Sürdürülebilirliği: Erciyes Üniversitesi Örneği
 • Kadın Üniversite Öğrencilerinin Sezgisel Yeme Durumları Ve Görünüş İle İlgili Sosyal Karşılaştırmalara Yönelimleri Arasındaki İlişki
 • Ceviz Sütünün Bireyler Üzerindeki, Açlık Parametreleri, Glisemi İndeksi Ve Antioksidan Etkisinin Araştırılması

isimli 10 proje 2209 -A kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Öğrencilerimizi ve projelere destek veren danışman öğretim üyelerini tebrik ederiz.
25 Mart 2024 Pazartesi
Toplam 0 görüntüleme