Tübitak 1001 Proje Başarısı
Tübitak 1001 Proje Başarısı

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Mürüvvet Başer’in yürütücü olduğu ve Arş. Gör. Dr. Özlem Kaplan (ERÜ SBF), Öğr. Gör. Dr. Hanife Abakay (Kayseri Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özdemir (ERÜ Tıp Fak.) ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Kaplan (Kayseri Üniversitesi)’ın araştırmacı olarak yer aldığı "Huzursuz Bacak Sendromu Olan Gebelerde Kinezyo Bantlama ve Manuel Lenf Drenajının Sendrom Şiddeti, Uyku Kalitesi ve Psikolojik İyi Oluşluğa Etkisi" başlıklı proje TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

03 Ocak 2024 Çarşamba
Toplam 0 görüntüleme